... آوای یزدان ...

نیست به جز ذکر تو در این دهن / کیشمــو آییـن منی ای وطـــن / یزدان

... آوای یزدان ...

نیست به جز ذکر تو در این دهن / کیشمــو آییـن منی ای وطـــن / یزدان

۱ مطلب با موضوع «کنسرت من با ایزدان سالن محک 21 مهر 93» ثبت شده است

کنسرت من با گروه ایزدان مهر 93 سالن محک