... آوای یزدان ...

نیست به جز ذکر تو در این دهن / کیشمــو آییـن منی ای وطـــن / یزدان

... آوای یزدان ...

نیست به جز ذکر تو در این دهن / کیشمــو آییـن منی ای وطـــن / یزدان

خاطرات و شرح حال زندگی من شاید مهم نباشه اما اون چیزی که مهم هست این بود که فهمیدم زندگی و زمان شبیه دایره هست و هر جای دایره در آن واحد جای تو هست ... وقتی این مهم رو درک کردم سرم رو پایین انداختم و سعی کردم دیگه کسی رو قضاوت نکنم و در خونه بعد فهمیدم گاهی زندگی خودشو مثل یه فیلم سینمایی به تو نشون میده، اونجا بود که آرامشم رو بیشتر حفظ کردم ... بیشتر و بیشتر

اگه زندگی رو فشرده کنی اونوقت میفهمی که خیلی چیزا رو که بدست آوردی با برنامه ریزی تو نبوده و بعضی ها هم با خواست تو ...

وقتی به زندگی به شکل یک فیلم سینمایی نگاه میکنی اونوقت ...